Så här hanterar vi dina personuppgifter

11. Personuppgifter

11.1 KungSängen värnar om sina kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda deras personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig som kund bl.a. att förstå vilken slags information KungSängen samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du som kund till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

11.2 KungSängen Produktion AB, (”KungSängen”), org. nr 556553-8641, Annelundsgatan 13, 749 40 Enköping, E-post: info@kungsangen.com, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

11.3 KungSängen kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att identifiera dig som kund och administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som KungSängen behandlar om dig som kund är namn, e-postadress, orderhistorik, kreditkortsnummer, leveransadress, telefonnummer.

11.4 KungSängen behandlar även personnummer, men enbart på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag, såsom Resurs Bank, som behöver detta i kreditupplysningssyfte. KungSängen vidarebefordrar personnumret till sin samarbetspartner i detta syfte och använder inte själv uppgifterna i sin verksamhet. Numret lagras alltså inte i KungSängens kunddatabas, utan raderas när det behandlats genom vidarebefordringen till Resurs Bank.

11.5 Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos oss på KungSängen så kan vi även komma att använda dina uppgifter för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post till dig som kund, om du inte avsagt dig detta. KungSängen kommer endast att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i de fall du som kund själv aktivt godkänner detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta all marknadsföring.

11.6 Ovan nämnda användning kan även innebära samkörning med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom KungSängens koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med våra samarbetspartners såsom reklambyråer för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning.

11.7 KungSängen har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifterna i säkert förvar: Våra anställda är under strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och de anställda måste använda sig av en personidentifierare, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

11.8 Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos oss så sparas dina personuppgifter så länge du är registrerad. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.

11.9 Enligt personuppgiftslagen har du rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Om du som kund vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till KungSängen. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post, se adress ovan.

11.10 Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du som kund rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

11.11 Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om du som kund motsätter dig sådan behandling. Du som kund har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.


 

12. Cookies

12.1 På KungSängens webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

12.2 KungSängen använder cookies för att lagra inloggningsinformation samt hantera din varukorg när du handlar på vår Webbplats. KungSängen använder även cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen/säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen för att besökaren därigenom skall slippa logga in på varje ny sida besökaren besöker och för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig som Kund. KungSängen använder inte cookies för att spara personlig information om dig. Permanenta cookies används för att lagra Kundens eventuella personliga inställningar hos KungSängen. Sessionscookies används främst i syfte att behandla Kundens köp.

12.3 Genom att godkänna denna policy eller genom att använda KungSängens webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång KungSängens webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

12.4 Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas och du kommer inte ha möjlighet att genomföra ett köp via vår e-handel.