Varukorgen är tom

Alla sömnfaserna är lika viktiga

God sömn är en förutsättning för vår hälsa, vårt välbefinnande och för en tillfredställande vakenhet på dagen. En god natts sömn innehåller samtliga sömnfaser, varav alla spelar en viktig roll.

Lättsömnen
Lättsömnen är den första fasen du går igenom på väg mot djupsömnen. Denna fas kännetecknas av sporadiska ögonrörelser och något oregelbunden andning. Kroppen slappnar av och denna fas kan karaktäriseras av ryckningar precis innan du somnar. Man är lättväckt och kan uppfatta ljud omkring sig. Lättsömnen sker ca 5-6 gånger per natt och varar några minuter per gång. Denna fas utgör ca 5 % av den totala nattsömnen.

Mellansömnen
Efter lättsömnen kommer mellansömnen som kännetecknas av att andningen blir tyngre och långsammare. Dina tankar börjar likna drömmar och ögonrörelserna upphör helt. Under mellansömnen är du fortfarande relativt lättväckt, en vanlig samtalsröst kan räcka för att du ska vakna. Mellansömnen sker 8-9 gånger per natt och varar i ca 10-20 minuter per gång. Denna fas utgör ca 50 % av den totala nattsömnen.

Djupsömnen
Den viktigaste sömnfasen är djupsömnen. Du sover nu tungt och din kropp är helt avslappnad. Under djupsömnen är du svårväckt och ett kraftigare ljud behövs för att du ska vakna. Blir du väckt kan det ta 5-15 minuter innan du blir fullt medveten. Djupsömnen är oerhört viktigt för kroppens och hjärnans återhämtning. Det är nu immunförsvaret stärks, celler bildas, muskler och skelett byggs upp, tillväxthormonerna ökar och stresshormonerna minskar. Denna fas dominerar de första två timmarna av sömnen och har du sovit dåligt en natt är det framförallt djupsömnen du har behov att ta igen. Detta för att kroppen ska kunna återhämta och reparera sig.

REM-sömnen
REM-sömnen är den fas då vi drömmer som mest. Den infinner sig ungefär 90 minuter efter att du har somnat och denna fas kännetecknas av snabba ögonrörelser (REM står för Rapid Eye Movements). Den är kort i början av natten och mest frekvent under morgontimmarna. Under REM-sömnen ökar hjärtfrekvensen, andningsfrekvensen och blodtrycket och de viktiga funktionerna i kroppen är som mest aktiva. Nästan all muskelspänning försvinner men det förekommer en del ryckningar i kroppen. REM-sömnen är vårt sätt att bearbeta undermedvetna tankar och sortera dagens händelser, det har även visat sig att den är viktig för att lagra minnen i långtidsminnet. Den som väcks under REM-sömnen kommer ofta ihåg en pågående dröm. REM-sömnen sker 4-5 gånger per natt och varar i ca 4-5 minuter per gång. Denna fas utgör ca 20-25 % av den totala nattsömnen.