RÄNTEFRI DELBETALNING

I samarbete med Resurs Bank ger vi dig möjlighet att finansiera ditt köp på ett tryggt och säkert sätt. Vi kan erbjuda flera olika betalningsalternativ beroende på om du vill dela upp din betalning på lite längre tid eller om du vill betala hela beloppet på en gång.

Vilka fördelar finns det med KungSängen-kortet?

  • Du kan välja att betala hela beloppet månaden efter ditt köp utan några som helst extra kostnader – ingen ränta eller avgifter.
  • Du kan också välja upp till 24 månaders räntefri delbetalning.
  • Du gör ditt val av betalningsalternativ i lugn och ro månaden efter köpet.
  • Det kostar inget att skaffa eller ha ett kort.
  • Du ansöker om kortet snabbt och enkelt i butik eller på www.resursbank.se och väljer önskat köputrymme, sedan är det klart att handla.

REPRESENTATIVT EXEMPEL FÖR DELBETALNING I 12 MÅNADER*

Kreditbelopp/Köp Rörlig årsränta Administrativ avgift Uppläggningsavgift Effektiv ränta Kreditkostnad Ord. delbetalnin Totalt belopp att betala
10.000 kr 0% 39 kr/mån 295 kr 13,76% 763 kr 873 kr/mån** 10.763 kr

*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat 2018-02-02. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer. Enligt kontovillkoren kan det finnas krav på lägsta inbetalningsbelopp, vilket kan medföra högre månadsbelopp än vad som annars skulle blivit fallet. I sådana fall förkortas i stället återbetalningstiden. RB kreditprövar ansökan enlig lag. Vid inhämtande av uppgifter från extern databas erhålles kopia av lämnade uppgifter från kreditupplysningsföretaget. RB förbehåller sig fri prövningsrätt. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI): Svenska (öppnas i nytt fönster) Allmänna villkor: Svenska (öppnas i nytt fönster)

**Avrundning tillämpas till närmsta högre krona. Månaden efter val av delbetalning tillkommer uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.


KOSTNADER1 MÅN3 MÅN6 MÅN12 MÅN24 MÅN48 MÅN
Rörlig årsränta 0% 0% 0% 0% 0% 14,88%
Admin.avgift/mån 0 kr 39 kr 39 kr 39 kr 39 kr 39 kr
Uppläggningsavgift2 0 kr 95 kr 195 kr 295 kr 495 kr 0 kr

2)  Debiteras för varje vald betalningsplan, betalas månaden efter val.


KREDITBELOPP1 MÅN3 MÅN6 MÅN12 MÅN24 MÅN48 MÅN
2.000 kr 2.000 kr 667 kr 334 kr 167 kr 111 kr 1 111 kr 1
5.000 kr 5.000 kr 1.667 kr 833 kr 417 kr 208 kr 147 kr
8.000 kr 8.000 kr 2.667 kr 1.334 kr 667 kr 334 kr 234 kr
10.000 kr 10.000 kr 3.334 kr 1.667 kr 833 kr 417 kr 293 kr
15.000 kr 15.000 kr 5.000 kr 2.500 kr 1.250 kr 625 kr 439 kr
20.000 kr 20.000 kr 6.667 kr 3.334 kr 1.667 kr 833 kr 585 kr
30.000 kr 30.000 kr 10.000 kr 5.000 kr 2.500 kr 1.250 kr 877 kr
40.000 kr 40.000 kr 13.334 kr 6.667 kr 3.334 kr 1.667 kr 1.119 kr
50.000 kr 50.000 kr 16.667 kr 8.334 kr 4.167 kr 2.084 kr 1.398 kr

1) Lägsta månadsbetalning är f.n. 111 kr + ev. adm.avg.  

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och uppläggningsavgift tillkommereftervaldbetalningsplan. För att få välja mellan delbetalningsalternativ 3–24 mån krävs sammanlagt månadsköp på f.n. minst 1 000 kr. Alla köp som görs under en kalendermånad debiteras månaden efter och då gör kunden sitt val av betalningsalternativ. Det val kunden gör debiteras därefter med de kostnader som hör till det alternativet.