Företagsansvar

 

Miljö- och kemikaliecertifieringar

På KungSängen arbetar vi aktivt med att alla våra produkter och material ska ha certifikat som värnar om miljön och människor. Genom de olika certifieringar och avtal som gäller våra produkter kan vi sträva mot att ta vara på skogsproduktionen och den biologiska mångfalden, se till att skadliga ämnen i produkter minskas så vi kan erbjuda produkter som inte är hälsofarliga, samt se till att mänskliga rättigheter och arbetsvillkor följs och är rättvisa vid tillverkning av våra produkter.

Genom vår strävan om att värna om miljön och människor kan vi då även se till att du som kund känner dig trygg när du handlar hos oss på KungSängen.

Vår sängtillverkning

Vårt ansvar

Vi på KungSängen strävar mot att värna om värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald, kulturmiljö och även sociala och estetiska värden. Därför är allt vårt sängvirke från obehandlad norrländsk gran och är certifierat enligt PEFC och/eller FSC. Certifieringarna är till för att hålla ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt bruk av världens skogar. Den polyeter som används i våra sängar och bäddmadrasser är certifierad enligt CertiPUR, vilket innebär att krav ställs på miljö- och hälsofarliga ämnen.


Våra leverantörer

Alla våra leverantörer följer EU:s kemikalielagstiftning REACH. Vi har därför bland annat inte farliga flamskyddsmedel eller antimögel i våra produkter. Vår leverantör av resår är ISO 14001-certifierad. Certifieringen innebär att hela företaget tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter. 

Våra material

Den största delen av våra bäddtextilier, alla våra tyger, vår vadd och Vita Talalay® naturlatex är certifierade med Öko-Tex Standard 100, vilket innebär att kontroll och minskning av skadliga ämnen gjorts. Produkter med denna certifiering innebär att vid hudkontakt behöver du inte oroa dig för skadliga ämnen. Vår Vita Talalay® har dessutom en klass 1 av certifieringen vilket då även gäller för barn under 3 år med strängaste kriterier och är även Cradle to cradle-certifierad vilket innebär att produkten innehåller kända material som har definierade kretslopp och är säkra för hälsa och miljö.


FN Global Compact

Utöver vanliga certifikat jobbar vi på KungSängen även med att alla våra leverantörer ska följa FN-initiativet Global Compact:s tio principer som berör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.